Srđan Arnaut: Kučevićevo puštanje na slobodu odluka je Suda

slika_tumb2Author: Mirza Čubro

Sud, po važećem zakonu u BiH, u svakom pa i u slučaju Tasima Kučevića odlučuje hoće li osuđenik biti pritvoren ili pušten na slobodu nakon izricanja presude, kaže Srđan Arnaut, zamjenik ministra pravde BiH.

Odbio je da komentariše činjenicu da je Tasim Kučević, nakon što je u Sudu BiH pravosnažno osuđen na 12 godina zatvora, pušten na slobodu do određivanja mjesta gdje će izdržavati kaznu.

“Ministarstvo pravde nema pravo komentarisati bilo koju odluku Suda. Zakon je veoma jasan i zakonsko pravo Suda je odluka o određivanju pritvora ili puštanja na slobodu”, objasnio je Arnaut.

Napomenuo je i da je istim važećim zakonom omogućeno i puštanje osuđenika na slobodu do pravosnažnosti presude.

NN: Zašto osobe osuđene za najteža krivična djela, kao što su ratni zločini i organizirani kriminal, budu puštene na slobodu do odlaska na odsluženje zatvorske kazne?

ARNAUT: Do 2003. godine na snazi je bio zakon kojim je predviđeno da osobe koje su osuđene na kaznu dužu od pet godina automatski ostaju u pritvoru. Visoki predstavnik je 2003. godine nametnuo izmjene ovog zakona, kojim je sudskim vijećima prepušteno pravo da odlučuju hoće li osuđenik ostati u pritvoru ili će biti pušten na slobodu do odlaska na odsluženje kazne. Sukladno važećem zakonu, Sud donosi odluku hoće li osuđenik biti pritvoren i pušten na slobodu.

NN: Zar nije loša poruka da osoba poput Tasima Kučevića, koja je pravosnažno osuđena na 12 godina zatvora zbog najtežih krivičnih djela, nakon izricanja presude ostaje na slobodi? Tu odluku nije promijenila ni činjenica da je uoči izricanja ove presude pred Sudom BiH udario jednu ženu!

ARNAUT: Zakonom je precizirano ko odlučuje o pritvoru. U konkretnom slučaju fokus javnosti je na siledžijstvu ove osobe, ali ne smijemo zaboraviti da je Sud u ovom slučaju donio presudu za ozbiljna krivična djela. Cijeli slučaj otvorio je niz pitanja koja svakako treba ozbiljno da razmotrimo.

NN: Zašto Ministarstvo pravde BiH ne promijeni zakonsku odredbu koja dopušta da osuđeni za najteži kriminal mogu biti na slobodi prije određivanja mjesta za izdržavanje kazne?

ARNAUT: U Ministarstvu pravde imamo radnu grupu sačinjenu od profesora prava i sudija praktičara, koja je zadužena za praćenje provedbe krivičnog zakonodavstva u praksi. Njihov zadatak je da evidentiraju sve nedostatke koji se pojavljuju u provedbi krivičnog zakonodavstva i predložene izmjene. U toku su pripreme izmjena krivičnog zakonodstva koje nisu inicirane ovim slučajem, ali on će svakako biti povod da se razmotri i ovaj dio zakonodstva.

NN: Smatrate li lično da osuđenici za najteža krivična djela treba da ostanu na slobodi sedmicama, a ponekad i mjesecima do upućivanja na izdržavanje kazne?

ARNAUT: Logika nalaže da osuđeni za teška krivična djela i na višegodišnje zatvorske kazne ne treba da budu pušteni na slobodu, već zadržani u pritvoru. Ali, ne smijemo zaboraviti da svoj sud o tome treba da daju osobe koje u praksi provode zakon.

NN: Je li Sudska policija, koja je zadužena za osiguranje kompleksa pravosudnih institucija BiH, napravila propuste čija je posljedica napad osuđenika na nevinu ženu i novinara?

ARNAUT: Ministarstvo pravde BiH je od Sudske policije zatražilo dodatne izvještaje o cijelom ovom događaju. Za konačnu ocjenu treba da sačekamo ovaj izvještaj. Sudska policija BiH, iako je u organizacijskom smislu dio našeg ministarstva, radi po instrukcijama i naredbama Suda i Tužilaštva BiH. Činjenica koju treba da uvažimo jeste da je samo izricanje presude Tasimu Kučeviću prošlo bez problema. Ne smijemo zaboraviti da je moglo doći i do većih problema prilikom izricanja presude jer se radi o presudi za najteža krivična djela i to je dio koji je Sudska policija dobro uradila.

Check Also

Policy Of The Republic Of Croatia Towards Bosnia And Herzegovina 1992-1995 (Part I) – Analysis

History is full of manipulations, half-truths and mythical claims. The most popular of them are, …