Strane sudije i tužioci ostaju samo za ratne zločine

resizer109SARAJEVO

Vijeće ministara BiH utvrdilo je jučer prijedloge izmjena zakona o Sudu i Tužilaštvu BiH kojim se produžava mandat međunarodnih sudija i tužilaca do kraja 2012. godine, ali samo onima u Apelacionom odjelu u predmetima ratnih zločina.

“Izmjenama Zakona o Sudu BiH produžava se mandat međunarodnih sudija do 31. decembra 2012. godine u drugostepenoj instanci u Odjelu za ratne zločine, s tim da u Apelacionom vijeću može učestvovati samo jedan međunarodni sudija.

Međunarodni sudija može učestvovati u radu na započetom predmetu Odjela za ratne zločine samo ako je rad na tom predmetu započeo prije stupanja na snagu ovog zakona. Riječ je o pet predmeta u koje su uključene strane sudije”, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH, koje je ove izmjene usvojilo većinom glasova.

Ministri iz reda bošnjačkog naroda bili su protiv ovih izmjena.

Predloženim izmjenama Zakona o Tužilaštvu BiH bit će omogućeno, između ostalog, produžavanje mandata međunarodnim tužiocima u Posebnom odjelu za ratne zločine najduže do 31. decembra 2012. godine.

“Decidno je utvrđeno da međunarodni tužioci ne mogu biti zamjenici glavnog tužioca niti obavljati dužnost rukovodioca i zamjenika rukovodioca Posebnog odjela za ratne zločine, a ne mogu biti državljani bilo koje od susjednih država. Nakon što ove zakone usvoji Parlamentarna skupština BiH, njihova primjena počet će od 1. januara 2010. godine, jer međunarodnim sudijama i tužiocima mandat ističe 31. decembra 2009. godine”, zaključilo je Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH, većinom glasova, usvojilo je Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2010. do 2012. godine (DOB), što predstavlja prvu fazu u procesu pripreme budžeta za 2010. godinu. Prema Nacrtu dokumenta, ukupni rashodi institucija BiH, isključujući servisiranje vanjskog duga, za 2010. godinu planirani su u iznosu od 1.028.987.000 KM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o nacionalnoj strukturi rukovodećih lica i rukovodećih državnih službenika u svim institucijama BiH.

“Prema informaciji, od 383 rukovodeća državna službenika u institucijama na državnom nivou 163 su Bošnjaci (42,56 odsto), 113 su Srbi (29,50), 93 su Hrvati (24,28), a 12 su iz reda ostalih (3,13). Dva rukovodeća državna službenika izjasnila su se kao “‘neopredijeljena”, što predstavlja 0,52 posto”, navodi se u informaciji koja obuhvata pozicije svih rukovodećih lica i rukovodećih državnih službenika u svim institucijama BiH, uključujući sekretare na posebnom zadatku, sekretare i pomoćnike ministara u ministarstvima BiH.

Ministri su konstatovali i da je 12 rukovodećih pozicija upražnjeno i čeka se njihova popuna.

Vijeće ministara BiH dalo je sasglasnost i za pregovore s Hrvatskom o izgradnji mosta preko Save i dijela autoputa kod Ploča na koridoru 5c odnosno na spojnim tačkama ovog puta sa susjednom državnom.

Ministri su podržali predloženu cijenu putne isprave u iznosu od 40 KM, a Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da donese pravilnik o cijeni putnih isprava.

Ekonomski pokazatelji

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – april 2009. godine. Kako se navodi, u Federaciji BiH je zabilježen pad industrijske proizvodnje od 5,9 posto, dok je u Republici Srpskoj zabilježen rast od 28,1 posto, što je nastavak pozitivnog trenda nakon pokretanja proizvodnje u Rafineriji nafte.

“Globalna ekonomska kriza odrazila se negativno na budžete u BiH te je zabilježen pad prihoda u budžetu FBiH u odnosu na isti period 2008. godine za 14,5 posto, a u Republici Srpskoj za 11,8 posto. Izvoz u prva četiri mjeseca ove godine u odnosu na isti period prošle godine doživio je pad za 21 posto, a uvoz je pao za 24,3 posto. Ukupne inozemne investicije u prvom kvartalu ove godine bilježe pad od oko šest miliona KM u odnosu na isti period prošle godine”, stoji u usvojenoj informaciji.

Check Also

Policy Of The Republic Of Croatia Towards Bosnia And Herzegovina 1992-1995 (Part I) – Analysis

History is full of manipulations, half-truths and mythical claims. The most popular of them are, …