Mandat stranim sudijama i tužiocima nije produžen

resizer18BiH

Predstavnički dom parlamenta BiH nije jučer usvojio u prvom čitanju izmjene zakona o Sudu BiH i Tužilaštvu BiH kojim se produžava mandat međunarodnim sudijama i tužiocima koji rade na predmetima ratnih zločina.

Izmjene ovih zakona nisu dobile potrebnu većinu iz RS te će biti upućene na usaglašavanje. Mandat međunarodnim sudijama i tužiocima ističe na kraju ove godine.

“Međunarodne sudije i tužioci trenutno rade u svim odjelima kako bi pomogli u funkcionisanju ovih institucija. Podržavamo usvajanje zakona u prvom čitanju, ali ćemo predložiti amandmane kojima ćemo tražiti da međunarodne sudije i tužioci ostanu raditi u svim odjelima državnog suda i tužilaštva ili, u najgorem slučaju, da ostanu raditi u odjelima koji se bave ratnim zločinima i organiziranim kriminalom”, rekao je Šefik Džaferović, poslanik SDA.

Azra Hadžiahmetović, predsjedavajuća Kluba poslanika Stranke za BiH, najavila je da će ova stranka također insistirati da međunarodne sudije i tužioci ostanu u sadašnjem mandatu.

“Nismo zadovoljni prijedlogom Vijeća ministara BiH o reduciranom prisustvu međunarodnih sudija i tužilaca. Mislimo da nije vrijeme za odlazak ili reduciranje prisustva stranih sudija i tužilaca, jer oni pomažu u uspostavi nezavisnog, efikasnog i profesionalnog pravosuđa”, istakla je Hadžiahmetovićeva.

Poslanici iz RS tokom rasprave o izmjenama zakona o državnom sudu i tužilaštvu usprotivili su se ostanku stranih sudija i tužilaca. Milorad Živković, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma i poslanik SNSD-a, istakao je da BiH ne može biti potpuno suverena država ako u svom pravosudnom sistemu ima strance.

“Nismo zadovoljni činjenicom da imamo međunarodne sudije i tužioce u institucijama koje imaju kontinuitet montiranih političkih procesa koji se koriste kao pritisci. Mi ne želimo da pod tim pritiscima ulazimo u pregovore o važnim pitanjima kao što je, na primjer, Ustav”, kazao je Živković.

Njegova stranačka koleginica Milica Marković dodala je kako ova stranka ne samo da je protiv ostanka međunarodnih sudija i tužilaca nego će u predstojećim pregovorima o izmjeni Ustava tražiti ukidanje državnog suda i tužilaštva.

Niko Lozančić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH i poslanik HDZ BiH, naglasio je da strane sudije i tužioci ne mogu napraviti ništa korisno u sadašnjem pravosudnom sistemu koji, po njegovu mišljenju, nije dobar.

“Mislim da je ovdje veoma jasna situacija. Ljudi koji ne žele da im sude pripadnici druge vjere dobit će međunarodne sudije i tužioce. Odbijanje produženja mandata je put ka ukidanju ovih institucija. Zašto su SNSD i HDZ BiH protiv produženja mandata? Zašto se ja ne bojim niti naših niti stranih tužilaca i sudija”, istakao je Zlatko Lagumdžija, poslanik SDP BiH.

Poslanici parlamenta BiH na jučerašnjoj sjednici nisu imenovali niti vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Protiv su bili poslanici bošnjačkih stranaka koji su tokom rasprave na parlamentu ponovili da prvo očekuju imenovanje direktora ove institucije. Odbačena je i inicijativa SNSD-a za raspravu o efektima prijenosa nadležnosti s entiteta na državu.

Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je jučer izmjene zakona o imunitetu, slobodi pristupa informacijama i slobodnim zonama.

Check Also

Polarization Threatens to Derail Bosnia’s EU Ambitions

The opening of EU accession talks marks an important milestone for Bosnia, where ethnic tensions …