Kandidatski status sve dalje

BiH

BiH je ispunila manje od polovine uslova iz Evropskog partnerstva za ovu godinu, zbog čega će biti prolongirana pozitivna ocjena spremnosti BiH za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u EU, izjavio je Halid Genjac, predsjedavajući Parlamentarne komisije za evropske integracije BiH.

On napominje da je u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU navedeno da će predstavnici naše zemlje i Evropske komisije, dvije godine nakon potpisivanja ovog sporazuma, odnosno u ljeto 2010. godine, napraviti analizu njegove provedbe i ocjenu spremnosti BiH za naredni korak ka članstvu u EU, što je kandidatski status.

“U prvoj polovini ove godine ispunili smo oko 40 odsto postavljenih uslova, a procenat ispunjenosti značajno pada u proteklih nekoliko mjeseci. Izvjesno je da ćemo dobiti negativan izvještaj EK o napretku, a najštetnija posljedica bit će da nećemo moći ni pomisliti na pozitivan odgovor EK za dobijanje kandidatskog statusa”, kazao je Genjac.

Vijeće ministara BiH usvojilo je prošle sedmice dopunu priloga institucija BiH za godišnji izvještaj o napretku. Dopuna je proslijeđena Evropskoj komisiji i sadrži uslove koje je BiH ispunila od maja do 15. septembra ove godine. U maju je u Brisel proslijeđen prilog institucija BiH za ovaj izvještaj.

“Vijeće ministara BiH usvojilo je izmjene krivičnog zakonodavstva i uputilo ih u parlamentarnu proceduru. Fiskalni savjet usvojio je Globalni okvir finansijskog bilansa za period 2010 – 2012. godina. Formirana je Radna grupa za izradu stretegije i akcionih planova za borbu protiv korupcije te formiranje ureda za borbu protiv korupcije”, navodi se u dopuni priloga.

U dokumentima koje je BiH dostavila EK ne spominju se neispunjene obaveze. U polugodišnjem izvještaju na provedbi prioriteta iz Evropskog partnerstva, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH, stoji kako niz ključnih političkih kriterija nije usvojen. Među nerealiziranim uslovima su imenovanje šefova reformom policije uspostavljene Direkcije za koordinaciju policije, sporazumi o imovinskim odnosima sa susjedima, zakoni o bankarskoj superviziji, obligacionim odnosima, uredu za borbu protiv korupcije, gasu…

“Obaveze koje nismo ispunili u ovoj godini bit će prenesene u narednu. I danas imamo uslove koji su bili u Evropskom partnerstvu za prošlu ili pretpošlu godinu. Obaveze koje je postavila EK moramo ispuniti prije ili poslije”, naglašava Genjac.

Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije BiH, nakon nedavnog preuzimanja ove dužnosti kazala je da izvještaj EK vjerovatno neće biti pozitivan za BiH.

“Mi radimo operativno-tehnički dio posla u procesu evropskih integracija BiH. EU je veoma jasno kazala šta treba da uradimo. Političke odluke koje se odnose na proces integracija moraju donositi institucije, čija je to nadležnost”, kazala je Savićeva.

Komentar predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, koji je zadužen za upravljanje i koordinaciju cijelog procesa evropskih integracija BiH, nismo uspjeli dobiti.

Obaveze ostaju

Zora Stanić iz Delegacije Evropske komisije u BiH kaže kako će EK analizirati podatke dobijene od vlasti BiH, ali i drugih organizacija o ostvarenom napretku.

“Na osnovu prikupljenih podataka te njihovim upoređivanjem s ranije prezentiranim obavezama, bit će data ocjena napretka BiH. Ne možemo govoriti kakav će izvještaj biti, ali je jasno da sve što nije realizirano ostaje obaveza koja mora biti ispunjena kako bi zemlja ostvarila progres na putu ka EU”, kazala je Stanićeva.

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …