Ukidanje viza uz tri uslova

SARAJEVO, BRISEL

Evropska komisija predložila je u četvrtak ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije.

Prijedlog Evropske komisije treba da potvrde Vijeće ministara Evropske unije i Evropski parlament, stoga se očekuje da će građani BiH bez viza u zemlje šengena moći putovati od jeseni ove godine.

Evropska komisija u svojoj odluci navela je da BiH prije dobijanja vizne liberalizacije mora ispuniti još tri preostala uslova iz smjernica za ukidanje viza.

“BiH mora nastaviti jačati kapacitete i pravni okvir za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, provesti akcioni plan o uspostavi sistema efikasne elektronske razmjene podataka iz policijskih evidencija te uskladiti krivične zakone entiteta i Brčko distrikta sa državnim”, kazao je Dimitris Kurkulas, šef Delegacije EU u BiH.

Istakao je da će pratiti provedbu ova tri uslova i o tome izvijestiti Vijeće EU i Evropski parlament.

“Ne očekujem bilo kakve političke probleme u narednom periodu, stoga očekujem da primjena odluke o bezviznom režimu počne u jesen ove godine”, dodao je Kurkulas.

Ocijenio je da su vlasti BiH uradile značajan posao u provedbi prioriteta za viznu liberalizaciju, posebice u oblastima putnih isprava, granične kontrole, borbe protiv korupcije. Istovremeno Kurkulas je naglasio da bh. vlasti moraju posebno voditi računa o očekivanom povaćanju broja zahtjeva za azil u BiH od osoba koje na to nemaju pravo.

Kurkulas je posebno pohvalio angažman predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Nikole Špirića te ministarstava sigurnosti i civilnih poslova u provedbi postavljenih prioriteta.

“Evropska unija je kao svoj politički cilj davno postavila olakšano putovanje građana zapadnog Balkana u EU. Ovo je realizacija tog cilja, a vjerujemo da će doprinijeti boljem upoznavanju građana BiH s EU te razvoju poslovnih odnosa”, rekao je Kurkulas i ustvrdio da datum donošenja preporuke EK o ukidanju viza nema nikakve veze s predizbornim periodom.

“Mi smo proces liberalizacije viznog režima počeli prije dvije godine, a EK je odluku, da se željela uplitati u interne procese u BiH, mogla odgoditi za period poslije izbora”, dodao je Kurkulas.

Sesilija Malstrom, komesar EU za unutrašnje poslove, ponovila je da je odobravanje putovanja bez viza jedan od kamena temeljaca politike integracija za zapadni Balkan.

“Sigurna sam da će BiH i Albanija, nadograđujući već ostvarene dobre rezultate, biti u mogućnosti da ispune preostale kriterije na vrijeme kako bi omogućile Evropskom parlamentu i Vijeću ministara EU da što je prije moguće daju zeleni signal za ovaj prijedlog”, istakla je Malstromova, dok je Štefan File, evropski komesar za proširenje naglasio da je prijedlog za putovanje bez viza za građane BiH i Albanije od najveće moguće važnosti.

“Bezvizni režim će doprinijeti da evropska perspektiva za građane ove dvije zemlje postane opipljiva. I ja vjerujem da će vlasti u dvije zemlje biti u stanju ispuniti preostale uslove”, rekao je File.

Osman Topčagić, šef Misije BiH pri EU, objasnio je da jučerašnja odluka EK predstavlja početak procedure usvajanja odluke o bezviznom režimu.

“To je kao kad parlamenti u nekoj zemlji počnu proceduru usvajanja nekog zakonskog prijedloga”, ilustrirao je Topčagić.

Sadik Ahmetović, ministar bezbjednosti BiH, pozdravio je odluku EK da preporuči ukidanje viza za bh. građane.

“Ovim prijedlogom EK na najbolji način daje signal i ohrabrenje institucijama BiH da dalje nastave sa reformskim procesom i nakon donošenja konačne odluke o ukidanju viznog režima za građane BiH u pravcu ispunjavanja obaveza iz Evropskog partnerstva i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju”, zaključio je Ahmetović.

Sloboda kretanja

Kada BiH i Albanija dobiju viznu liberaliziju, njihovi građani moći će bez viza putovati u sve zemlje Evropske unije, izuzev u Veliku Britaniju i Irsku.

Putovanje bez viza bit će omogućeno i u Švicarsku, Norvešku i Island, jer ove zemlje slijede viznu politiku zemalja EU, potpisnica Šengenskog sporazuma.

Evropska unija u decembru prošle godine ukinula je vize za građane susjednih zemalja: Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Pozdravljena odluka

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić pozdravio je juče odluku EK da preporuči ukidanje viza za bh. građane.

“Prijedlog Evropske komisije predstavlja valorizaciju napora vlasti u BiH na ispunjavanju zahtjevnih obaveza iz ‘mape puta’ za liberalizaciju viznog režima. Ispunjavajući uslove pokazali smo da je moguće napraviti pozitivnu atmosferu i demonstrirati punu odgovornost za ovaj proces, čiji je pozitivan ishod od ogromnog značaja za građane u BiH. Stavljanje BiH na ‘bijeli šengen’ biće prva konkretna korist za građane BiH u procesu integracija u EU”, ocijenio je Špirić.

Nejasan početak procesa

Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine RS, izjavio je da prema prvim vijestima iz Brisela još nije jasno da li je proces liberalizacije viznog režima počeo, a da će se istovremeno pratiti dovršenje tri uslova, ili će taj proces biti blokiran do konačnog ispunjenja tri uslova.

“Nadam se da se ušlo u proces i da je na snazi ova optimističnija varijanta”, rekao je Radojičić i dodao da je dobro da se ne radi o novim uslovima, nego monitoringu izvršenja prethodno zadata 174 uslova.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …