Hrvatska neće blokirati BiH na putu ka EU

SARAJEVO

Hrvatska, kao buduća članica Evropske unije, neće blokirati pristupne pregovore BiH zbog otvorenih pitanja između dvije zemlje.

Neven Mimica, potpredsjednik Sabora Hrvatske i predsjednik saborskog odbora za evropske integracije, izjavio je u petak u Sarajevu da će njegova zemlja beneficije evropskih integracija u potpunosti osjetiti tek ulaskom svih zemalja regiona u EU.

“Hrvatska bi sporazum o pristupanju EU trebalo da potpiše do sredine naredne godine i bit će prva zemlja regiona koja će ući u EU. Želimo da budemo evropski advokat svih zemalja u Briselu i nećemo raditi ono što su nama radili neki susjedi”, kazao je Mimica, koji je predvodio delegaciju Hravtskog sabora tokom jednodnevne posjete parlamentu BiH.

Mimica je, govoreći parlamentarcima, državnim službenicima i studentima postdiplomskih studija posvećenih evropskim integracijama, naglasio da je najveća beneficija budućeg članstva u EU činjenica da zemlje postanu bolje države sa boljim životom za svoje građane. Pojasnio je da proces evropskih integracija podrazumijeva ustavne promjene kojima se dio nadležnosti prenosi sa države na evropske institucije.

“Mi smo već izmijenili svoj ustav u kojem smo naveli da Hrvatska i EU dijele suverenitet po nekim pitanjima. Proces usklađivanja zakonodavstva također će biti vrlo brzo završen, pa možemo reći da smo spremni za članstvo. S našim susjedima želimo podijeliti ova iskustva, jer i mi smo učinili na tuđim greškama, što nam je uštedjelo nekoliko godina pregovora”, istakao je Mimica, koji je prije dolaska u Sabor vodio pristupne pregovore Hrvatske. Govoreći o iskustvima svoje zemlje, ali i zemalja koje su već postale članice EU, rekao je da zemlju u EU ne uvodi parlament ili vlada nego građani.

“Tokom procesa pridruživanja sve se u zemlji mijenja, od zakonodavstva do svijesti građana. Upravo je ovo drugo najteži dio posla, jer građani moraju prihvatiti evropske norme i prihvatiti buduće članstvo kao svoj cilj. Najveća korist procesa pregovaranja jeste reformisanje države, čije demokratske institucije jačaju, a stvaraju se uslovi za bolji život građana”, zaključio je Mimica.

Delegacija Sabora Hrvatske tokom posjete BiH razgovarala je sa čelnicima Predstavničkog i Doma naroda parlamenta BiH te Zajedničke parlamentrne komisije za evropske intergacije. Predsjedavajući ove komisije Halid Genjac zahvalio je Hrvatskoj na ustupljenim prevodima evropskog zakonodavstva.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …