Nisu usvojili ni trećinu planiranih zakona

BiH

Vijeće ministara BiH u prvih šest mjeseci ove godine usvojilo je manje od deset odsto planiranih zakona dok je državni parlament uspio realizirati tek 23 odsto svog plana.

Podaci su ovo o radu Vijeća ministara i parlamenta BiH koje su juče predstavili Centri civilnih inicijativa (CCI), nevladina organizacija koja analizira rad institucija vlasti u BiH.

“Ministarstvo vanjskih poslova BiH usvojilo je jedan od planirana dva zakona, a Ministarstvo finansija nijedan od planiranih šest. Ministarstvo sigurnosti trebalo je usvojiti sedam a realiziralo je jedan zakon, dok je Ministarstvo civilnih poslova usvojilo dva od osam planiranih zakona”, kazao je Denis Telić, konsultant CCI za monitoring rada Vijeća ministara BiH.

Naveo je da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH usvojilo jedan od osam planiranih zakona. Ministarstvo pravde BiH trebalo je pripremiti 18 a uspjeli su usvojiti samo jedan zakon, dok je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH najavilo usvajanje 19, a nije napravilo nijedan zakon.

“Ministarstvo odbrane BiH nije planiralo usvajanje niti jednog zakona”, rekao je Telić dodajući da se od 771 tačke dnevnog reda Vijeća ministara BiH samo 15 odnosi na životne probleme građana BiH.

Parlament BiH je od 129 planiranih u 2009. godini usvojilo ukupno 33 zakona od čega je 29 planiranih te četiri koja nisu obuhvaćena programom rada. Više od polovine usvojenih su izmjene i dopune postojećih zakona.

“Na jedan usvojeni zakon dolazi i jedan odbačeni zakon a većina odbačenih dolazi iz Vijeća ministara BiH. To je očit pokazatelj nefunkcionalnosti vladajuće koalicije i nepostojanje političke volje za bržim usvajanjem zakona. Većina odbačenih zakona, odnosno četiri petine, je pala zbog nedostatka podrške iz RS a dodatni problem je što su među odbačenim zakoni čije je usvajanje uslov za napredak ka EU”, istakao je Ivica Čavar, konsultant CCI za monitoring rada parlamenta BiH.

U CCI ocjenjuju da su aktuelno Vijeće ministara BiH i parlament BiH institucije koje sve kritike na njihov rad odbijaju bahatošću i nekompetentnošću te da im je do građana BiH malo ili nimalo stalo.

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …