Izbjegao zatvor pa želi da doktorira

r37Edin Arnaut, bivši direktor ugašene zeničke Industrije mesa “Zmajevac” koji je zatvorsku kaznu izbjegao zbog zastare, pokušava na Ekonomskom fakultetu u Zenici prijaviti odbranu doktorske disertacije iako ju je Naučnonastavno vijeće ocijenilo neprihvatljivom. Arnaut je u dva navrata osuđivan na zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe položaja ali je, u konačnici, oslobođen zbog zastare krivičnog djela.

“Naučnonastavno vijeće jednom je odbacilo prijavu Edina Arnauta za odbranu doktorske disertacije na katedri za ekonomsku teroriju i politiku jer je, sa stručnog aspekta, bila nepodobna. Arnaut je ponovo aplicirao, ali i na obnovljenu aplikaciju postoji niz argumentiranih i stručnih zamjerki”, kazao je juče Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta u Zenici.

Naglasio je da konačna odluka o Arnautovoj aplikaciji još nije donesena.

“Mi imamo mnogo prijava za doktorske radove pa smo veoma oprezni i gledamo svaku sitnicu”, dodao je Zečić.

Presudom Vrhovnog suda FBiH bivši čelnici nekadašnje zeničke Industrije mesa “Zmajevac” – direktor Edin Arnaut i njegov pomoćnik Zijad Porča, pravomoćno su oslobođeni optužbi za zloupotrebu položaja i zaključivanje spornog ugovora. Drugostepeni sud odbacio je žalbu Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, potvrdivši presudu Kantonalnog suda u Zenici kojom su Arnaut i Porča oslobođeni zbog nastupanja zastare krivičnog gonjenja. Čelnicima “Zmajevca” sudilo se više puta počevši od 2002. godine, a optužnicom je bio obuhvaćen i Kemal Bubić, takođe član menadžmenta nekadašnjeg vodećeg prerađivača mesa u srednjoj Bosni. U dva navrata bili su oglašavani krivim i osuđivani na kazne zatvora, ali je na kraju nastupila zastara. Sud u Zenici je u maju prošle godine proglasio zastaru gonjenja, odbacivši optužbe da su izbjegavanjem plaćanja carine, prelevmana i taksi za carinsko evidentiranje oštetili državu za 1,39 miliona KM.

Firma “Zmajevac” u međuvremenu je ugašena, radnici su otpušteni, a imovina rasprodata. Arnaut je trenutno angažiran na Otvorenom univerzitetu “Apeiron” u Travniku i ima zvanje magistra.

“Titula magistra dodijeljena mu je prije 13 mjeseci na Univerzitetu u Sarajevu. To je, uz objavljivana tri naučna rada, te jasno i precizno postavljenu doktorsku tezu uslov za prihvatanje aplikacije. Ne možemo ulaziti u njegovu prošlost vezano za eventualna kršenja zakona, ali možemo i hoćemo punu pažnju posvetiti njegovoj prijavi sa stručnog aspekta”, istakao je Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta u Zenici.

Rektor Univerziteta u Zenici Sabahudin Ekinović negirao je da, na bilo koji način, pritišće Naučnonastavno vijeće Ekonomskog fakulteta da prihvati aplikaciju Edina Arnauta.

“Nemam pojma ko je taj čovjek niti smo o njegovoj aplikaciji raspravljali na sjednici Senata. To je pitanje za Naučnonastavno vijeća a sva vijeća na našem univerzitetu su samostalna i zrela za donošenje ispravnih odluka”, kazao je Ekinović.

Komentar Edina Arnauta juče nismo uspjeli dobiti jer ga nismo pronašli na njegovom trenutnom radnom mjestu.

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …