Šest miliona viška, a obnova još traje

SARAJEVO

Obnova u ratu zapaljene Vijećnice u Sarajevu trebalo bi da košta oko 18 miliona, a dosad je prikupljeno oko 24 miliona KM. Prema predračunu radova, koji je 2007. godine prezentirala Gradska uprava Sarajeva, za obnovu cijelog objekta Vijećnice potrebno je 17.850.000 KM, a po trenutnim podacima ove uprave, za rekonstrukciju je dosad odobreno oko 24 miliona KM.

Trenutno su u toku obnova fasade i unutrašnji građevinski radovi, a rok za završetak rekonstrukcije Vijećnice nije preciziran zbog sporenja između Gradske uprave i Nacionalne i univerzitetske biblioteke o vlasništvu nad ovim objektom.

Usporedbe radi, rekonstrukcija potpuno srušenog Starog mosta u Mostaru koštala je oko 13 miliona američkih dolara, što je po trenutnom kursu oko 19,5 miliona KM.

“Nemam precizne podatke kako je utrošen do sada prikupljeni novac za obnovu Vijećnice. Koliko znam, donatori sami kontrolišu utrošak novca koji su poklonili za realizaciju ovog projekta. Mislim da će u konačnici biti potrebno oko deset miliona eura za realizaciju cijelog projekta”, kaže Smajo Mulaomerović, direktor firme “Urbig”, koja je napravila projektnu dokumentaciju rekonstrukcije Vijećnice i nadzire njenu obnovu.

Tvrdi da su donatori upoznati i s planom utroška sredstava i s procesom rekonstrukcije.

Prema podacima Gradske uprave Sarajeva, u protekle tri godine domaći i inozemni donatori za rekonstrukcije Vijećnice uplatili su malo više od tri miliona KM. Najveći pojedinačni donator bila je Španija, koja je poklonila milion eura.

“Pored navedenih sredstava, iz predpristupnih fondova EU (IPA) za 2009. godinu za obnovu Vijećnice odobrena su četiri miliona eura, a iz IPA 2010. još tri miliona eura, za koje je u toku procedura odobravanja finansijskog sporazuma između BiH i Evropske komisije”, ističe Vildana Jakić iz Gradske uprave Sarajeva.

U 2007. godini Gradska uprava Sarajeva završila je projektnu dokumentaciju za obnovu zgrade Vijećnice. Sastavni dio projektne dokumentacije je i predračun radova koji definira potrebna sredstva u iznosu od 17.850.000 KM za obnovu cijelog objekta Vijećnice. Obnova Vijećnice počela je 1996. godine, kada je Austrija donirala 1,5 miliona tadašnjih njemačkih maraka za početne radove. Evropska komisija 1999. godine donirala je 4,5 miliona njemačkih maraka za nastavak radova na obnovi konstrukcije, što znači da je do 2005. godine za obnovu prikupljeno oko sedam miliona KM. Podaci ove dvije donacije nalaze se na zvaničnoj veb stranici Vijećnice. Donatori su do kraja 2009. godine, kako je rečeno u Gradskoj upravi, uplatili oko tri miliona KM, što uz sredstva iz IPA fondova ukupno iznosi 24 miliona KM.

“Ne znamo koliko je novca za obnovu Vijećnice prikupljeno niti kako je potrošen jer nismo uključeni u taj projekat. Logično bi bilo da imamo uvid u cijeli proces, odnosno da postoji efikasan nadzor nad trošenjem novca, ali nikada nismo imali priliku niti da vidimo radni dnevnik građevinskih radova niti bilo kakvu drugu dokumentaciju”, tvrdi Bedita Islamović, referent za međunarodnu saradnju u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci koja je bila smještena u Vijećnici i kojoj po okončanju procesa obnove treba pripasti dio ovog objekta.

Iskustva Mostara

Obnova Starog mosta u Mostaru, koji je bio potpuno srušen 1993. godine tokom rata u BiH, koštala je oko 13 miliona američkih dolara.

Tihomir Rozić, koordinator projekta obnove mosta, podsjeća da je Svjetska banka kontrolisala trošenje novca za realizaciju ovog projekta.

“Stvarno ne znam da je skoro isto ili čak nešto više novca potrebno za obnovu Vijećnice u Sarajevu kao za izgradnju Starog mosta u Mostaru. Neki istražni radovi su prilično skupi, a i činjenica je da je obnova 100 odsto skuplja od nove gradnje”, naglasio je Rozić.

Istorijat

Gradnja Vijećnice u Sarajevu završena je 1896. godine. Do 1949. godine u njoj je bila smještena gradska uprava, nakon čega je ustupljena Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH.

Vijećnica je zapaljena granatiranjem u noći između 25. i 26. avgusta 1992. godine. Osim ogromne štete pričinjene samoj građevini, požar je uništio i ogroman knjižni fond. Obnova Vijećnice počela je nakon okončanja proteklog rata u BiH 1996. godine.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …