MMF zabranjuje povećanje rashoda

SARAJEVO

Međunarodni monetarni fond (MMF) zatražio je u ponedjeljak od vlasti BiH da u narednoj godini rashode zadrže na ovogodišnjem nivou.

Čelnici Vijeća ministara i entitetskih vlada na sjednici Fiskalnog vijeća BiH, kojoj su prisustvovali i predstavnici MMF-a, prihvatili su ovaj zahtjev, ali nisu postigli saglasnost o podjeli prihoda s jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH jer bi državnom nivou u narednoj godini trebalo pripasti više novca.

“Traži se da u sporazum ugradimo da će nivo rashoda u narednoj godini biti na sadašnjem nivou. Država je u proteklim godinama prenosila dio prihoda, stoga je ukupno zahvatanje s jedinstvenog računa bilo smanjeno za određeni procenat. Sad više nemamo novca koji se prenosi, te državi treba pripasti više novca s jedinstvenog računa”, kazao je Dragan Vrankić, ministar finansija i trezora BiH, u pauzi sjednice Fiskalnog vijeća BiH, koja je bila posvećena nastavku stendbaj aranžmana s MMF-om.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH u ovoj godini planira prikupiti oko 4,6 milijardi KM, koje će biti podijeljene između države i entiteta. U narednoj godini, prema nezvaničnim informacijama, državni budžet ostaće na ovogodišnjem nivou, ali prihodi s jedinstvenog računa u ovaj budžet moraju biti povećani za oko 220 miliona KM. Ukoliko ne dođe do povećanja prihoda na jedinstvenom računu, to znači da će entitetima s jedinstvenog računa biti smanjeni prihodi za ovih 220 miliona KM. Delegacija MMF-a jučer je, prije sastanka s članovima Fiskalnog vijeća BiH, prisustvovala sjednici Vlade FBiH na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bio aranžman s ovom finansijskom institucijom i provođenje uslova za odobravanje četvrte tranše od 38 miliona eura.

Predstavnici MMF-a od čelnika Vlade FBiH zatražili su ubrzanje reformi, među kojima je ključna provedba strukturnih reformi u oblastima plaća i naknada, penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, kao i cijelog penzijskog sistema. Među tim reformskim zadacima je i revizija korisnika prava i u boračkom i u civilnom sektoru.

“Vlada FBiH će nastaviti intenzivan rad na Zakonu o plaćama i naknadama u organima i tijelima FBiH. Iako je ovo potrebno uraditi što prije, definitivan rok za okončanje ovog posla nije utvrđen pošto je ocijenjeno da je prioritetan kvalitet ponuđenih rješenja. Uz tekst novog zakona Parlamentu FBiH biće dostavljen i izračun o finansijskim implikacijama zakonskih rješenja”, saopćeno je iz Vlade FBiH nakon jučerašnje sjednice.

Naglašeno je da je zaključeno i da će se intenzivirati napori na reviziji korisnika, kako onih koji prava ostvaruju na osnovu učešća u ratu, tako i u oblasti korisnika prinadležnosti iz civilnog sektora.

“Uz to, biće provedena i revizija korisnika penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima”, navedeno je u saopćenju iz federalne vlade.

Delegacija MMF-a jučerašnjim sastankom s članovima Fiskalnog vijeća okončala je analizu provedbe prioriteta za nastavak stendbaj aranžmana koji je odobren BiH. Ukoliko ocjena bude pozitivna, BiH će do jula dobiti 38 miliona eura iz četvrte tranše. BiH će ovim aranžmanom ukupno dobiti oko 400 miliona eura.

Source: nezavisne.com

Check Also

BACK TO FOUR FLAGS … AND MORE?

The Kurds: POST-DAESH and beyond   Not long ago, developments in the Middle East seemed …